Právní upozornění


Upozorňujeme, že předložené materiály o biologicky aktivních potravinových doplňcích na našich stránkách jsou pouze informační a nemohou být použity pro stanovení diagnózy, nebo k samostatnému určení způsobu léčby. V případě zdravotních problémů je nezbytné konzultovat léčbu se svým lékařem.

Cílem našich stránek je poskytnout poznatky o možnostech využívání biologicky aktivních doplňků podle TČM. Nemůžeme nést zodpovědnost za chybnou interpretaci našich informací, pouze informujeme o zkušenostech TČM. Každý by měl konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, ale o tom, jak rozhodnout o svém těle přísluší každému samostatně. To se týká i potravinových doplňků a z nich vyplývajících terapií.

Všechny certifikáty zemí EU jsou na stránkách firmy www.fohow.com.

Produkty firmy Fohow dováží firma Cordyceps s.r.o. Koleč z Litevské republiky, kde jsou certifikovány. Litva je členem EU. Firma Cordiceps s.r.o u všech produktů, na základě jejich registrace v EU a vydaných oprávnění k distribuci Litevským správním orgánem, provádí notifikace potravinových doplňků Fohow na Ministerstvu zdravotnictví ČR od prosince 2010.

Uvádění doplňků stravy do oběhu v ČR

Informace Státního zdravotního ústavu. Registr rozhodnutí hlavního hygienika (RoHy).

Podle § 3d zákona č. 456/2004 Sb. úplné znění zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů se musí doplňky stravy notifikovat, tzn. před zahájením jejich uvádění do oběhu zaslat text české etikety na Ministerstvo zdravotnictví, odbor ochrany veřejného zdraví.

Státní zdravotní ústav na svých internetových stránkách podrobně informuje o postupu uvádění doplňků stravy do oběhu v ČR. Údaje o složení přípravků a další údaje včetně podmínek používání doplňků stravy jsou zaneseny do Registru rozhodnutí hlavního hygienika (RoHy).

Zdroj: SZÚ

Produkty Fohow si můžete v registu vyhledat: vyhledat Fohow v RoHy.

Postupujte takto: na stránkách kliknete na odkaz „VSTUP PRO VEŘEJNOST“, otevře se vám nové okno, kde kliknete na „Složky a výrobky“ a na „Vyhledat pro veřejnost“, poté zadáte do pole „Výrobce jméno“ FOHOW a stisknete „HLEDAT“ a zobrazí se vám veškeré produkty Fohow.